Därför bär jag mitt renmärkeRenen. Den ger oss mat, skinn och horn. Den ger oss ett rikt liv - naturen blir vår arbetsplats. Den ger mig inspiration till skapande den ger oss material som vi behöver i hantverket. Renen bär vår kultur och hjälper oss att föra den samiska traditionen vidare. Renen blir en vägvisare. Den ger kraft att kämpa vidare och styrka att stå upp för vårt valda liv. Renens liv får styra mitt. Den får mig att värna om marknerna och den inspirerar mig att leva medvetet dag för dag, steg för steg.

Vi som lever med renarna gör allt vi kan för att dom ska ha det så bra som möjligt. Vi följer och skyddar renen i dess naturliga vandring när året skiftar. Från betet på vinterlandet till kalvningen på våren, från sommarbetet ner till höstmarkerna.

Att leva med renen ger en kunskap och ett arv som förs vidare i generationer, från förälder till barn. Renen blir en stomme för att hålla traditionen levande idag och i framtiden. Det är inte bara renen som tillhör mig, lika mycket tillhör jag den. Därför bär jag mitt renmärke för att påminna mig själv om livet jag har valt.

/Erica

Erica Huuva Simma
E-handelslösning från Form1